مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت: ترویج کشاورزی علمی و آشنایی کشاورزان با فناوری روز سبب افزایش تولید محصولات با کیفیت و کم هزینه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید بهادری با بیان اینکه روستا‌های اکنون با بافت روستایی ۳۰ سال قبل تفاوت‌های فراوانی دارد، گفت: اکنون شاهد عمران و آبادی در روستا‌ها هستیم که همه این‌ها به تلاش و پشتکار روستاییان برمی‌گردد و باید از منابع موجود بهره‌برداری لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سایت‌های الگویی برای آموزش کشاورزان در زمینه کشت و برداشت اصولی امسال در ۷۰ دهستان مازندران راه اندازی می‌شود، افزود: آنچه باعث می‌شود به توسعه روستایی دست یابیم، تولید و درآمد اقتصادی است و برای اینکه درآمد اقتصادی بالایی داشته باشیم راهی جز ترویج و توسعه روستایی نداریم.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: علمی کردن فناوری‌های کشاورزی سبب می‌شود وضعیت فعلی تولید محصول ارتقاء یابد.

بهادری افزود: آینده کشاورزی مربوط به کشاورزی هوشمند و پایدار است که می‌توان به درآمد اقتصادی بالایی در این زمینه دست پیدا کنیم و لازم است پای آموزش به کشاورزی بیشتر باز شود.

وی با بیان اینکه مازندران پارسال به‌عنوان پایلوت ملی، نظام نوین ترویج را در ۱۰ مرکز دهستان اجرا کرده است، گفت: اجرای سایت‌های الگویی در کنار کشاورز از جمله برنامه‌های آموزشی در سطح روستا‌ها است تا کشاورزان با آخرین روش‌های کشت و برداشت محصولات و سایر موارد مربوطه آشنا شوند.

مجید بهادری مدیر ترویج جهاد کشاورزی مازندران افزود: به منظور تقویت ارتباط کشاورزان، بهره‌برداران، روستاییان و گسترش دانش، توسعه کشاورزی، افزایش دانش، مهارت کشاورزان نظام نوین ترویج در کشور، توانمندسازی نیروی انسانی، بازسازی ساختار اداری، پهنه‌بندی و ارتباط جهاد کشاورزی با روستاییان اجرایی شد.

بهادری گفت: حدود ۵۰۰ نفر از کارشناسان در سطح مازندران، روستا‌ها را زیر پوشش پهنه‌بندی قرار دارند و به صورت مستقیم با خود کشاورزان، نمایندگان کشاورزان و دهیاران در ارتباط و در قالب برنامه‌های مختلف فعالیت‌های آموزشی را انجام می‌دهند.