آب منطقه ای مازندران به پرورش دهندگان آبزی پروری درباره اضافه برداشت از منابع آب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیرهوشنگ پاشا معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران با اشاره به ضرورت حفاظت کمی و کیفی از منابع آب، از پرورش دهندگان آبزی پروری به خصوص مزارع پرورش ماهی در استان خواست مطابق با پروانه بهره برداری از آب سطحی و زیرزمینی استفاده کنند و از اضافه برداشت خودداری کنند.   

وی با اشاره به طرح ابلاغی این شرکت مبنی بر ساخت ابنیه ورودی آب به مزارع و نصب ابزار سنجش  به کلیه پرورش دهندگان ماهی گفت: با هماهنگی که با شیلات استان به عمل آمد کلیه ذینفعان در این بخش باید نسبت به ساخت ابنیه و نصب ابزار سنجش اندازه گیری  آب اقدام نمایند.

معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران برداشت اضافه از سوی بهره برداران را تخلف قانونی برشمرد و افزود: با افراد خاطی در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد شد و امورات منابع آب نظارت دقیق بر این مهم خواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج