محمدرضا حاجی پور کوهنورد مازندارنی قله کلیمانجارو را با دوچرخه فتح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا حاجی پور کوهنورد سوادکوهی پس از ثبت رکورد شش صعود به قله کلیمانجارو این بار با دوچرخه این  قله ٥٨٩٥متری را فتح کرد.

محمدرضا حاجی پور نخستی ایرانی است که به این قله صعود کرده و با فرود از قله کلیمانجارو بام آفریقا اولین فرود با دوچرخه ایرانیان از قله نزدیک به ٦٠٠٠ را به ثبت رساند.

حاجی پور سفیر ایرانی بیماریهای نادر در بیش از ٩٠ کشور جهان است و علاوه بر تواناییهای فنی، به خاطر اخلاق و منش پهلوانی در بین کوهنوردان دارای احترام است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج