عبدالمطلب شریفی بیان داشت: هویت تاریخی مردم شهر‌های ساری، رامسر و نکا در سه طرح باستان شناسی میراث فرهنگی مازندران شناسایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: برای نخستین بار سه طرح  کاوش باسان شناسی در منطقه وستیمن ساری، ایزگام جنت رودبار رامسر و غار کمیشان نکا به طور همزمان در حال انجام است.

وی وستمین را به عنوان  یک محوطه اشکانی منحصربفرد در جغرافیای سیاسی اشکانی برشمرد و افزود: کاوش باستان شناسی در این محوطه در سال ۹۴ با جانمایی آن در نقشه باستان شناسی کشور و ثبت این اثر تاریخی در لیست آثار ملی آغاز شد که با کشف آثار بدست آمده احتمال وجود بقایای اشکانی در این محوطه به طور حتم تایید شد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: کاوش باستان شناسی وستمین با اعتبار یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان آغاز شده که تا پایان ۹۸ با برنامه‌ای مدون پیگیری خواهد شد.

شریفی افزود: با شروع فصل جدید کاوش که هم اکنون در حال انجام است، با کشف آثار بدست آمده دوره  پیش از تاریخ تا صفویه هم رویت شد و کاوش ۱۲ گور دخمه از ۶۰ دخمه گور که در سال ۹۴ کشف شده بود، نیز به پایان رسید.

سرپرست کاوش‌های باستان شناسی وستمین گفت: پیش بینی می‌شود  ۲۵۰ دخمه در این منطقه وجود داشته باشد که تاکنون ۲ گونه تدفین از مجموع ۱۳  مدل تدفین در زمان اشکانی معمول بوده در محوطه تاریخی وستمن کشف شده است.

وی افزود: دشت ایزگام جنت رودبار  نیز با هدف تعین حریم و عرصه، مطالعه و مستند سازی منطقه، و تهیه پرونده جهت ثبت این اثردر لیست آثار ملی کشور به سرپرستی محمد رضا خلعتبری با یکصد میلیون تومان اعتباردر حال انجام است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه حفاری باستان شناسی در غار کمیشان نکا به سرپستی حسن فاضلی با ۵۰ میلیون تومان اعتبارآغاز شده است، گفت: گاه نگاری و شناسایی اولین استقرار روستا‌های مازندران و تعیین عرصه و حریم این غار تاریخی از جمله برنامه‌های این فصل کاوش در غار کمیشان است.

شریفی افزود: جاده بهشهر به نکا از محوطه نوسنگی غار کامیشانی می‌گذرد و با گسترش این جاده نیز امکان  تخریب محوطه وجود دارد و به بخشی از غار آسیب می‌زند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج