مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق مازندران از 1400 روز بدون حادثه در امور توزیع نیروی برق گلوگاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس رحمان اصغری حاجی آبادی با اشاره به تاکید مدیرعامل و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ در زمینه نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی در این شرکت گفت: در این راستا تعریف ایمنی به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص ها و اهداف در بین همکاران و پرسنل شرکت مورد توجه قرار گرفت و با اقدامات شبانه روزی و شایسته ای در این زمینه توسط دفتر ایمنی و کنترل ضایعات  و مدیریت امورتوزیع برق گلوگاه انجام پذیرفت .

وی اظهار داشت: امور برق گلوگاه تا به امروز 1400 روز بدون حادثه نقص عضو و فوت را سپری کرده است که قابل تقدیر است.

مهندس اصغری با بیان اینکه افزایش بهره وری  از اهداف مهم برای رسیدن به فضای ایمنی می باشد، افزود: اگر ایمنی را رعایت کنیم هزینه های مختلف در قبال بیمه و پرداخت خسارت با کاهش جدی مواجه می شود که در این راستا به سرپرستان گروه های برق تاکید می شود در هنگام کار عجله و یا شتابزدگی و بی برنامه عمل نکنند.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته اقدامات خوبی در دفتر ایمنی و کنترل ضایعات سطح شرکت بخصوص در امور برق گلوگاه انجام گرفت، افزود: نصب AVL برروی خودروهای  خط گرم، ارسال پیامک هشدار ایمنی به مدیران، همکاران و پیمانکاران، جاری سازی درست نظام تشویق و تنبیه، ترمیم ناوگان خودرویی و عملیاتی، استفاده از نرم افزار HSE، تشکیل منظم جلسات ایمنی و کمیته های حفاظت و بهداشت کار در امورها، افزایش کیفی و کمی بازدیدهای سرزده از اکیپ های اجرایی، توزیع انواع پمفلت جهت ارتقای فرهنگ ایمنی مشترکین و برقکاران، انعقاد قرارداد جاری سازی HSE ، تقدیر ویژه از سفیران ایمنی، اجرای درست مفاد دستورالعمل ثابت بهره برداری و مانور به عنوان یک اصل در فعالیت های حوزه بهره برداری، تمرین رعایت نکات ایمنی با برگزاری ده ها مانور عملیاتی در سال از فعالیت های این حوزه در سطح امورهای 16 گانه توزیع نیروی برق مازندران می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج