محسن رضایی به‌عنوان شهردار محمودآباد در جلسه شورای شهرانتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد در جلسه ای که با دستور انتخاب شهردار برگزار شد محسن رضایی شهردار سابق محمودآباد و چمستان را به عنوان شهردار دوره جدید انتخاب کردند.

محسن رضایی سال ۹۲ شهردار محمودآباد و سه سال هم در دوره چهارم شورای شهر، شهردار چمستان بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج