استاد دانشگاه فرهنگیان بیان داشت: هدف اصلی جامعه ما آموزش علمی از پیش دبستانی تا تمام دوران زندگی است.

به گزارش خبرگزاری موج، انوشیروان حاجیان گفت: دوستان ما می پذیرند که امروزه آموزش وپرورش هم هدف توسعه وهم از طریق آن ، زمینه ساز، تعالی کلیه عواملی است که می تواند  جنبه های مورد نیاز زندگی بشری را به درجه وثیق ، ارتقا دهد.

وی عنوان کرد: بدیهی  است در این میان استفاده از روشهای علمی مناسب واصلاح وارتقای ان روشها وبرخورداری از تقسیم علوم  گوناگون از جمله علوم دقیقه ،علوم پایه،علوم انسانی ،ریاضیات ،علوم تجربی میتواند تاثیر بسزایی را ایجاد نماید اما استفاده از تخصص وتقسیم علم واستفاده از دانش میان رشته ای در درون آموزش وپرورش منجر به شکل گیری فلسفه اموزش وپرورش وتنطیم مقصودی میشود که هر نظام تعلیم وتربیت در هدف خود ان را مراد می کند.

دبیر اسبق وعضو شورای تحقیقات مازندران گفت : روشن است در سیستم های تعلیم وتربیت مدرن درک پژوهشی از انسان در سنینن گوناگون واستفاده از قابلیت های کلینیکی وپرورش معلمان آگاه و آموزشهای بهینه وسود جستن از تخصص در رشته های گوناگون روانشناسی ،طراحی آموزشی،سنجش واندازه گیری،محتوی آموزش وتحلیل آن ،هنردر ابعاد وسیع کلمه ،استفاده از مطالعات تطبیقی  وغیره میتواند فضای بدوی یادگیری معرفت شناسایانه اثبات گرایانه را به بالندگی  ومتد سازنده گرایی و البته در حد دریافت نقد ، ارتقا وحتی فضا های جدیدتری که لازمه تحقیقات اجتناب ناپذیر باشد را تحقق بخشد.

استاد دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: بدیهی است حصول به آزاد اندیشی وتفکر منطقی  ،حفط پروسه ای است که قبل از آن به خرد گرایی وعقلانیت منتهی میشود واین مهم با تعاطی عوامل مختلف وشکل گیری نوعی از فرهنگ  می شود که با لحاظ نرخ ترجیح زمانی ومدخلیت رهبران فرهمند ونخبگان بصیر قابلیت  ظهور دارد لذا به همین جهت است که بخش های مختلف آمو زش وپرورش در دنیای مترقی ، فوق العاده تخصصی وبه همین جهت بسیار گران قیمت می باشد.

وی یادآور شد: بی جهت نیست که کشورهایی که راه توسعه را از طریق سرمایه گذاری مدیریت شده نیروی انسانی شروع کرده اند پیوسته به علم سازماندهی از جمله قوام بخشی سازمان معلمی ،حرفه ای کردن امور،بانک به روز رسانی شده معلما ن ،ارتباط با سایر سازمانهای مشابه در سایر کشورها و تبادل تجارب به نحوی که لازمه این مهم هست مساعی جمیله ای را بکار گرفته اند.

حاجیان گفت: امروزه  تلاش، تلاش گران تعلیم و تربیت از طریق علمی وبا روش های پژوهشی به گونه ای سامان یابد که فراگیران ما به همراه برنامه ریزان به این باور برسند که آموزش علمی با کمترین فایت اوقات از پیش دبستانی تا تمام دوران زندگی همراه با دلالت های علم مدارانه هدف اصلی جامعه ما است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج