مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: اداره برق هیچ‌گونه مشکلی برای واگذاری انشعاب در صورت مجوز قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، کیوان فرح زاد گفت: موضوع برق زمین‌های افتخاری با همین نام مشکل بزرگ اداره برق سرخرود است تاکنون حل نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان کرد: حقیقت این است که قسمتی از این زمین‌ها معارض غیر دارد و به زور ستانده شده و جواز ساخت هم ندارند که اداره برق نمی‌تواند برق را در اختیار آنان قرار دهد.

وی ادامه داد: البته جلسات بسیاری در فرمانداری شهرستان محمودآباد هم برگزار شده که ساکنان یعنی همین کسانی که الآن این تصاویر را معترضانه می‌فرستند اصلاً و ابداً حاضر به تمکین نیستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران  تصریح کرد: ساکنان منطقه جواز ساخت قانونی ندارند و با طرح‌های پیشنهادی فرمانداری شهرستان برای گرفتن جواز مخالفت و ممانعت می‌کنند.

فرح‌زاد در پایان گفت: امور برق شهرستان و اداره برق سرخرود هیچ‌گونه مشکلی برای واگذاری انشعاب قانونی به این قبیل متقاضیان در قبال ارائه جواز یا مدارک قانونی معتبر و همچنین تقبل تدارک ملزومات موردنیاز قانونی برای تأمین برق که امور توزیع برق شهرستان برای متقاضیان اعلام شرایط می‌کند، ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج