محمدحسین اسدی گرجی از یکسان سازی پرداختی نیروهای خدماتی و حجمی شرکت توزیع برق مازندران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران در گفت و گویی اظهار داشت: با عنایت به افزایش انگیزش کارکنان حجمی و خدماتی با پیشنهاد این معاونت از ابتدای خردادامسال یکسان سازی  پرداختی به نیرو های  حجمی و خدماتی اجرا و طی آن مواردی چون پرداخت  هزینه مدرک تحصیلی به تمامی گروهها و افزایش 22/5 درصدی حقوق و رفاهیات در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

ذخیره سنوات بیمه نیروهای حجمی و خدماتی با عقد قرارداد با بیمه ایران

وی در ادامه افزود: در راستای آینده نگری و تامین آتیه نیروهای حجمی و خدماتی در جهت پس انداز حق سنوات این کارکنان طی قرار داد با بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در بیمه ایران ذخیره و بعنوان پس انداز پس از طی سالیان کاری و بعد از بازنشستگی با اعمال ضریب سالانه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

عقد الحاقیه درمانی

اسدی گرجی بیان داشت: با توجه به عقد قرارداد حفظ و سلامت کارکنان وزارت نیرو در سال 96-97 پس از جلسات متعدد کارگروه درمان در سطح شرکت های وابسته به وزارت نیرو  و پس از آن توافق به عمل آمده با شرکت بیمه گر جهت برخورداری مزایای بیشتر از قراردادنامه  بدون پرداخت حق بیمه اضافه به شرکت های بیمه بازرگانی ، این الحاقیه در 26 بند تنظیم و به توافق کلیه شرکت های بیمه گر و بیمه گذار رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج