سید حامد بیکایی پس از تعیین هیئت رئیسه شورای شهر کیاکلا به عنوان سرپرست شهرداری این شهر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر منتخبین شورای پنجم شهر کیاکلا ترکیب هیئت رئیسه شورای مشخص شد.

بر همین اساس، اسدالله ملک شاهی فر به عنوان رئیس شورا، جواد قصابیان نایب رئیس، سید مصطفی جعفری منشی، صادق باقری و آید داداشی عضو شورای انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج