معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان مازندران گفت: سازمان های مردم نهاد به پیشگیری از آسیب ها کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، رقیه رحمانی اظهار کرد: تشکل های همیاران داوطلب و  تیم های اشتغال محور در حوزه پیشگیری از اعتیاد بازوهای بسیار قوی بودند و در سطح اول پیشگیری که همان آگاه سازی و اطلاع رسانی عموم مردم است با اعتبارات محدود موفق عمل کرده اند و داوطلبانه و خودجوش فعالیت می کنند.

وی گفت: کارهای حوزه پیشگیری با کمک همکاران اشتغال محور و همیاران انجام شده و سیاست گذاری های مناسب استانی سبب  اجرای درست  در شهرهای می شود.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه تشکل ها برخلاف برخی موسسات که ما را در نقطه مقابل خود می بینند، همواره در کنار ما هستید، گفت: این مهم زنجیره ی گسترده ای است و شما تفسیر خوبی در جهت پیشگیری هستید و از طریق سازمان های مردم نهاد انتقال اطلاعات به سایر دستگاه ها در جهت فعالیت های بهتر صورت می گیرد.

رحمانی با تاکید بر اینکه پیشگیری قلب سازمان است، تصریح کرد: پیشگیری سطح یک را اگر به خوبی اجرا کنیم هیچکدام از قسمت های جامعه نیازمند چیز دیگری نیست و آگاه سازی از پیشگیری حوادث اگر درست انجام شود درصد معلولیت ها کاهش می یابد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج