اردوی آمادگی تیم ملی تیروکمان از امروز ۲۵ مرداد ماه در بابلسر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اردوی تیم ملی تیر و کمان در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان و در رشته های ریکرو و کامپوند زنان و مردان برگزار شد.

۹ کماندار زن و مرد در ریکرو بزرگسال،۶ نفر در رده جوانان، ۹ نفردر ریکرو نوجوانان، ۸ کماندار در کامپوند جوانان و ۷ نفر در کامپوند نوجوانان به این اردوی آمادگی دعوت شدند.

اسامی نفرات دعوت شده در بخش کامپوند بزرگسالان بعد از مسابقات دانشجویان جهان اعلام خواهد شد.

این کمانداران را پارک میوک وون به عنوان سرمربی و بهزاد پاکزاد و زهرا شعبانی به عنوان مربی هدایت می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج