مدیرکل راه آهن شمال با تاکید بر ایمن‌سازی واحدهای مسکونی جوار ایستگاه‌های راه آهن، گفت: مقدمات برقی کردن خطوط راه آهن شمال آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، یوسف گران پاشا در مراسم افتتاح زیرگذرهای پل گردن ساری در جمع مردم جنوب شهر ساری اظهار داشت: راه آهن شمال با همکاری شهرداری‌های ناحیه شمال توانسته تاکنون در حوزه ایمن‌سازی واحدهای مسکونی و تجاری جوار ایستگاه‌های راه آهن شمال اقدام کند.

وی افزود: شهرداری ساری از شهرداری برتر ناحیه شمال کشور در استان‌های تهران، گلستان و مازندران بوده که توانسته با احداث زیرگذرهای باکسی کشور، گامی مهم در کاهش بار ترافیک و ایمن‌سازی مناطق مسکونی حاشیه ریل صورت دهد.

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به اینکه 8 گذرگاه از 50 گذرگاه احداث شده ناحیه راه آهن شمال در شهر ساری اجرایی شده است، تصریح کرد: هشت متر از اطراف گذرگاه که حریم راه آهن بوده برای احداث فضای سبز در اختیار شهرداری ساری قرار گرفته است.

گران پاشا با بیان اینکه جنوب شهر ساری از نقاط پرجمعیت و پرترافیک جاده ای بوده که راه آهن در مسیر آن قرار دارد، افزود: با احداث نخستین زیرگذر باکسی 6.5 متری کشور بخش عمدهای از بار ترافیکی منطقه کاهش خواهد یافت.

مدیرکل راه آهن شمال با اعلام اینکه مقدمات برقی کردن خطوط راه آهن شمال آغاز شده است، تصریح کرد: این پروژه با صرف اعتباری معادل 5 هزار میلیارد تومان در محور مشهد – تهران در حال انجام بوده و ناحیه شمال نیز در مسیر اجرای پروژه قرار می‌گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج