سیدعظیم اسماعیل‌زاده گفت: باوجود اینکه در شاخص‌های سوادآموزی وضعیت شهرستان نسبت به میانگین بی‌سوادی استان بنا به برخی آمار بهبود نشان می‌دهد اما وجود حتی یک نفر بی‌سواد شایسته شهرستان و مردم فرهنگ‌دوست فریدونکنار نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی این شهرستان اظهار کرد: هدف از تشکیل این شورا در اجرای برنامه عملی و پیگیری سیاست‌ها و مصوبات شورای پشتیبانی استان در زمینه سوادآموزی در اولویت بوده و آن را دارای مسؤولیت مستقیم در اجرای برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی در سطح شهرستان و راهکارهای اجرای بهتر آن می‌شویم.

وی با اشاره به فعالیت‌های چند دهه نهضت‌سوادآموزی در کشور از اینکه هنوز افرادی به عنوان بی‌سواد و حتی کم‌سواد در شهرستان فریدونکنار وجود دارد ابراز تأسف کرد و افزود: باوجود اینکه در شاخص‌های سوادآموزی وضعیت شهرستان نسبت به میانگین بی‌سوادی استان بنا به برخی آمار بهبود نشان می‌دهد اما وجود حتی یک نفر بی‌سواد شایسته شهرستان و مردم  فرهنگ‌دوست فریدونکنار نیست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم نتیجه بهتری در راستای سوادآموزی داشته باشیم باید از توان مردمی استفاده کرده که سوادآموزی مسئله‌ای ملی بوده و اراده ملی می‌خواهد. 

این مسوول با اشاره به لزوم همکاری مردم در نهضت سوادآموزی، بیان کرد: تجربه نشان داده که در هر برنامه‌ای که مردم وارد میدان شده اند نتیجه بهتری گرفته‌ایم.

اسماعیل‌زاده گفت: همکاری و بکارگیری ظرفیت‌های اداری همه دستگاه‌های شهرستان در اجرای برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی در سطح شهرستان لازم بوده و امیدواریم که این آمار بی‌سوادی در سطح شهرستان کاهش یابد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج