رئیس اداره سوادآموزی فریدونکنار گفت: در حال حاضر با پالایش لیست بیسوادان شهرستان حدود 300 الی 400 بی‌سواد مطلق در فریدونکنار وجود دارند که باید با عزم همگانی در جهت شناسایی،جذب و آموزش این افراد همت کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، آذر اصانلو در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی این شهرستان یکی از اهداف اصلی سواد آموزی را انسداد مبادی بی‌سوادی عنوان کرد و اظهار کرد: وظیفه ما در آموزش و پرورش این است که جلوی ترک تحصیل دانش‌آموزان را بگیریم.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، افزود: در رابطه با ریشه‌کنی بی‌سوادی به‌ویژه شناسایی و جذب، نیاز جدی و مبرم به کارگروهی داشته و در این زمینه کمک‌های تمامی ادارات و نهادهای ذیربط بسیار کارگشا است.

رئیس اداره سوادآموزی فریدونکنار تصریح کرد: با توسعه سوادآموزی سعی می‌کنیم افراد بی‌سواد و کم‌سواد جامعه به احساس بهتری از زندگی شخصی دست پیدا کنند.

این مسؤول خواستار ایجاد مرکز یادگیری محلی شد و بیان کرد: تأسیس مرکز یادگیری در یکی از روستاهای پرجمعیت شهرستان می‌تواند گامی مهم در راستای ارتقای مهارت‌های مورد نیاز افراد بیسواد و کم‌سواد منطقه برداشته و در ارتباطات اجتماعی این افراد تغییرات مفیدی ایجاد کند.

اصانلو با اشاره به تخصیص بودجه دولت به اداره سوادآموزی این شهرستان، خاطرنشان کرد: دولت در چهار سال گذشته یک میلیون و 200 هزار بی‌سواد مطلق را باسواد کرده است.

وی با اشاره به آمار بی‌سوادان فریدونکنار، گفت: در حال حاضر با پالایش لیست بیسوادان شهرستان،در حدود 300 الی 400 بی‌سواد مطلق در فریدونکنار وجود دارند که باید با عزم همگانی در جهت شناسایی،جذب و آموزش این افراد همت کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج