رئیس اداره شیلات نوشهر و چالوس گفت: رهاسازی چهار میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های نوشهر و چالوس با برگزاری مراسمی در حاشیه رودخانه خیررود نوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی پاشا زانوسی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه ها رها شده است و طی دو هفته آینده به چهار میلیون قطعه در رودخانه های نوشهر و چالوس خواهد رسید. رئیس اداره شیلات نوشهر و چالوس هدف از رهاسازی این تعداد بچه ماهی سفید در رودخانه های دو شهرستان را که تا ۱۵ ماه تیر ادامه می یابد، بازسازی و ترمیم ذخایر دریای خزر اعلام کرد. وی افزود: این بچه ماهیان که وزنی بین یک تا ۱٫۵ گرم دارند پس از تخم کشی از ماهیان مولد و انجام عمل لقاح ، تبدیل به لارو شده در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شیلات رشد کرده و سپس رها می شوند. رئیس اداره شیلات نوشهر و چالوس گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر ماهی در رودخانه های خیررود نوشهر و سردآبرود و هچیرود چالوس رها می شود. وی خواستار توجه بیش از پیش ساکنان حاشیه این رودخانه ها در جلوگیری از ورود و آلودگی سموم کشاورزی و پساب صنعتی و شهری به منظور افزایش شانس زنده ماندن بچه ماهیان شد. پاشا زانوسی گفت: امسال ۶۵ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های شیلاتی مازندران رها خواهد شد که در سه سال آینده در افزایش ذخایر ماهی سفید دریای خزر تاثیر بسزایی خواهد داشت.