مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر مازندران از ساماندهی ساختار و استاندارد سازی کارگزاری های این صندوق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد ابراهیمی اظهار داشت: کارگزاری های این صندوق به دلیل نبود نظارت و نداشتن تجهیزات ، خدمات ضعیفی از مزیت های این بیمه به روستائیان ارائه می دهند.

وی پیش بینی کرد که ساماندهی کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در مازندران تا پایان مرداد ماه امسال پایان یابد.

ابراهیمی جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در مازندران را یک میلیون و 200 هزار نفر در قالب 461 هزار خانوار اعلام کرد و گفت که این جمعیت عضو هیچ یک از صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی نیستند.

وی متمرکز کردن خدمات ، الکترونیکی کردن آن و صدور کارت را از خدمات جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان عنوان کرد و افزود : تا کنون 15 هزار کارت بیمه کشاورازن در استان صادر شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج