رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود نوربخش اظهار داشت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تا پایان مرداد ماه مشخص خواهد شد.

وی گفت:در راستای اجرای بند( الف) و( ب)  ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81و82 قانون مدیریت خدمات کشوری وبه منظورسنجش موفقیت دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف و وظایف محول شده، ارزیابی عملکرد سال 95 13دستگاه های اجرایی استان از اول تیر ماه سال جاری شروع شده که تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت،در این ارزیابی حدود 54 دستگاه های اجرایی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

نوربخش افزود:دستگاه های اجرایی از دوم مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مدیریت عملکرد نسبت به بررسی وضعیت خود پرداخته و در صورت  اعتراض نسبت به امتیازات اکتسابی موارد را از طریق  سامانه به این سازمان اعلام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت:ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی انجام می گیرد و دستگاه هایی که امتیازات لازم را کسب نمایند به منظور  تقدیر  از عملکردشان در مراسم جشنواره شهید رجایی در هفته دولت برگزار می شود مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج