مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استان در بحث تغییر کاربری به طور جدی با متخلفان زمین برخورد می‌کند و با جدیت به مقوله زمین نسبت به سال‌های گذشته عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام درخشان اظهار کرد: در گردهمایی مدیران امور اراضی کشور که در تهران برگزار شد، براساس اعلام کمیته ارزیابی عملکرد سازمان امور اراضی نسبت به عملکرد مدیریت های امور اراضی استان‌های کشور در سال گذشته، استان‌های برتر در سه حوزه حفاظت اراضی، توسعه و واگذاری و تثبیت مالکیت و ساماندهی را معرفی کردند.

وی افزود: طبق اعلام کمیته ارزیابی عملکرد سازمان امور اراضی کشور ، در حوزه حفاظت اراضی مدیریت امور اراضی استان مازندران رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران در بحث تغییر کاربری به طور جدی با متخلفان زمین برخورد می‌کند و با جدیت به مقوله زمین نسبت به سال‌های گذشته عمل می‌کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج