رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران بیان داشت:تاکنون صاحبان حدود 400 واحد تولیدی وصنعتی استان برای برخورداری از تسهیلات بسته رونق در سامانه بهین یاب نام نویسی کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدپور عمران اظهار کرد:این ثبت نام همچنان ادامه دارد و همه واحدهای تولیدی والبته واحدهایی که فقط و واقعا مشکل مالی دارند، می توانند با دریافت این تسهیلات از بحران ورکود خارج شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران ادامه داد: واحدهای تولیدی وصنعتی که مشکل شان در ضعف در بازاریابی، فروش، مدیریت و یا عدم بکارگیری فناوری های به روز در فرایند تولید است، نمی توانند ازاین تسهیلات بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه پارسال حدود یکهزارو 100 واحد تولیدی وصنعتی استان از تسهیلات ویژه رونق تولید دولت بهره مند شدند، اظهار داشت: سهم استان از این تسهیلات بیش از 880میلیارد تومان اعلام شد.

محمدپور با اشاره به اینکه مازندران در پرداخت وجذب تسهیلات به واحدهای تولیدی در ارزیابی های انجام شده مقام نخست کشوری را کسب کرده بود، یادآورشد،: امسال هم به هر میزان ومتقاضی که طرح توجیهی آنها در کارگروه پذیرفته شود، تسهیلات پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران گفت :دولت امسال ودر ادامه سیاست های کمک خود به واحدهای تولیدی وصنعتی در سراسر کشور برای خروج آنها از رکود تولید وصادرات، تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه درگردش ،تکمیل طرح های نیمه تمام که پیشرفت کاری بیش از 60درصد دارند، و نوسازی واحدهای تولیدی وصنعتی در قالب بسته های رونق تولید پرداخت می کند.

محمدپور، همچنین سهم هر واحد در قالب طرح بازسازی ونوسازی واحدهای تولیدی را در واحدهای کوچک ومتوسط حدود یک میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ تولیدی وصنعتی نیز تا سقف 15 میلیارد تومان است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران اضافه کرد: با تصمیم وتشخیص کارگروه تسهیل استان، سقف تسهیلات با توجه به ارائه طرح های توجیهی قابل افزایش است.

وی با بیان اینکه امسال دولت اهتمام جدی در پرداخت تسهیلات رونق به واحدهای صنفی ومشاغل کوچک داشته است، گفت: این صنوف وکاراگاهای کوچک که افراد در گمنامی و با مهارت شخصی کار می کنند وتولیدات دارند، هم می توانند ازبسته های این تسهیلات بهره مند شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران اضافه کرد: امسال برای نوسازی وبهسازی معادن استان نیز پرداخت تسهیلات از محل بسته رونق تولید برای نخستین بار پیش بینی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج