تعلیم و تربیت، از جمله مقوله ی است که در هر جامعه ای اگر درست عمل کند؛ بر همه ی پدیده های جامعه، تأثیر میگذارد وتأثیر آن، موجب پیشرفت وبقای یک کشور ویا انحطاط وزوال آن می گردد!!!

به گزارش خبرگزاری موج، از آنجایی که، این مهم، مدعی تربیت نسل آینده برای هر کشوری می باشد؛ لازم است چنان ظریف، دقیق وبا برنامه در آن ، وارد شد تا به بهترین وجهی، آینده ی جامعه وکشور، تضمین گردد!!!

از این روست که در تمام عالم، برای این  مقوله، حساب جداگانه ای، باز کرده اند وکاملا حساب شده و به دور از هر حب وبغضی، سعی در تقویت آن، می نمایند.

چند صباحی است که این امر در کشور عزیز ما و توسط معدود سیاست زدگانی که از هر حربه ای برای مطرح نمودن وبقای خود ، استفاده می کنند؛ مورد سوء استفاده قرارگرفته است وبا علم کردن مدیرانی از جنس خود در رأس همه ی تصمیم گیریها، دانسته یا ندانسته، « که البته، دانسته است» مشکلاتی را در روند پیشرفت این امر بزرگ، پدید آورده اند!!!

انتصاباتی از نوع انتصاب کسی که، با61 سال سن، بیش از دو دهه، از زیر وبم وضعیت آموزش وپرورش یک شهر بزرگ با بیش از 80000 دانش آموز، خبر ندارد وبه بازنشستگی نایل شده وبزرگترین مسؤلیتش، در طول کمتراز یک دهه حضور در آموزش وپرورش « سالهای 64 تا 72»، علی الظاهر، یک پست اداری رده ی میانی در سال 64تا 66 و یکسال هم، مدیر یک  مدرسه  در سالهای72 تا73، بوده است؛ یکی از بزرگترین بی توجهی ها، در این زمینه، می باشد که، مع الأسف، همه ی مسؤولین و دست اندر کاران، فقط به تماشا نشسته اند تا مدیر کلی کاملا سیاست زده به این اقدام شتابزده که تنها خوشایند معدود سیاسیون منزوی همفکر ایشان است؛ دست بزند  و سرنوشت 8000 فرهنگی فرهیخته ی  مأخوذ به حیا و 80000 دانش آموز معصوم از  همه جا، بی خبر، به دست کسی سپرده شود که، بیش از دو دهه، از 30 سال خدمتش را، در دیگردستگاههای دولتی گذرانده و  به نوعی راغب به

کار در آموزش وپرورش نبوده واز فضای آن ، دور بوده است واز همه مهمتر، بازنشسته شده است!!!

ظاهر قضیه، عادت کرده ایم چون معارفه ای انجام شده ودهن کجی، صورت گرفته، پس، کار تمام شده است که، البته، تازه ، کار دستگاههای نظارتی و پیگیری کننده، اشخاص حقوقی که به عنوان مسؤولان مافوق، انجام وظیفه مینمایند، شروع شده است و حتما، باید عملکرد بسیار نامطلوب این مدیر کل سیاسی کار   آموزش وپرورش، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در ادامه ی روند مدیریتی ایشان، حتما، تجدیدنظر گردد که، از این  تصمیم ها، فراوان  در  آستین خوددر آینده،  مانند گذشته، خواهد داشت و سرنوشت 500000 دانش آموز مازنی ونزدیک به 50000 فرهنگی،نیز در معرض خطر تصمیمات این چنینی خواهد بود!!!

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج