معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران گفت: نشاط و توسعه پایدار در جامعه درگرو افزایش جمعیت و رشد مناسب جمعیتی است که باید از فضاهای مناسب آموزشی، ترویجی و اطلاع‌رسانی در این حوزه وارد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نادر آهنگر بیان داشت: برای افزایش جمعیت در جامعه همه دستگاه‌ها باید وارد عمل شده و فرهنگ‌سازی مناسب در این بخش انجام دهند.

وی اظهار کرد: هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس توانمندی‌های خود باید در این بخش واردشده و برای ترویج جمعیت تلاش کنند.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران ادامه داد: نشاط و توسعه پایدار در جامعه درگرو افزایش جمعیت و رشد مناسب جمعیتی است که باید از فضاهای مناسب آموزشی، ترویجی و اطلاع‌رسانی در این حوزه وارد شد.

آهنگر افزود: اکنون دارای ارتقاء شاخص رشد سلامت در استان مازندران هستیم و باید به همین تناسب و با الگوبرداری از راهکارهای مناسب برای رشد جمعیت و افزایش باروری هم وارد عمل شویم.

وی با اشاره به اینکه طلاق از مسائل و مشکلات کاهش جمعیتی است گفت: باید مهارت‌های زندگی را در بین افراد افزایش داده و به همان تناسب برای افزایش باروری و نرخ جمعیت تلاش شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج