مدیر کل بهزیستی مازندران گفت : موردی از سوءاستفاده مالی و اقتصادی موسسات نیکوکاری (خیریه) استان از کودکان و نوجوانان گزارش نشده است و این موسسات دارای مجوز براساس چهارچوب ها تعیین شده بدون هیچ تخلفی در این زمینه فعالیت های خود را انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید سعید آرام اظهار داشت: نگهداری و حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به عنوان بخشی از فعالیت های موسسات خیریه است که بهزیستی براساس آن به این موسسات مجوز فعالیت می دهد .

وی ادامه داد: موسسات خیریه می بایست با طی کردن مسیر قانونی پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی فعالیت خود را در راستای جلب حمایت و کمک خیران انجام دهد.

مدیر کل بهزیستی مازندران تعداد موسسات خیریه ثبت شده استان را 75 موسسه اعلام کرد و گفت: از این تعداد 18 مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، 185 کودک و نوجوان را زیر پوشش دارند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت های دقیقی از فعالیت و عملکرد مالی موسسات خیریه مازندران صورت می گیرد، ادامه داد: تایید دفاتر مالی توسط ادارات بهزیستی و امور اقتصادی و دارایی شرط تمدید هر ساله مجوز فعالیت این مجموعه ها است.

آرام از موسسات خیریه دارای مجوز این اداره کل به عنوان یاریگر دولت در انجام کارهای حمایتی از افراد نیازمند نام برد و افزود: این موسسات با امانتداری شایسته می توانند در گسترش و جلب بیشترکمک های مردمی کوشا باشند.

وی ادامه داد: نیت خیرخواهانه مردم برای کمک به افراد می بایست با انجام کارهای اداری مربوطه و ثبت در سازمان بهزیستی و اخذ مجوز صورت بگیرد.

به گفته آرام افراد خیر و نیکوکار تنها با داشتن نیت انجام کار خیر و کمک به دیگران اقدام به جمع آوری هدایا و کمک های مردمی بکنند و باید این کار از طریق مبادی قانونی و دارای مجوز آن اقدام شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این مقوله در مازندران مورد توجه و دقت نظر هم مسئولان و هم افراد نیکوکار قرار گرفته است و تنها اندک شمار موسسه بدون مجوز گذشته نیز این مسیر را اکنون طی کردند.

مدیر کل بهزیستی مازندران که تعداد موسسات خیریه ثبت شده در این نهاد را 75 موسسه و تعداد تشکل و اینجوها را نیز 276 تشکل و اینجو اعلام کرد، گفت: تایید دفاتر مالی توسط ادارات بهزیستی و امور اقتصادی و دارایی شرط تمدید هر ساله مجوز فعالیت این مجموعه ها است.

وی ادامه داد: در صورت وجود تخلفاتی در این زمینه ، مجوز فعالیت موسسات و تشکل های خیریه تمدید نخواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج