مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران گفت: امکان نقل و انتقال سابقه بیمه ای در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمد ابراهیمی در دیدار با نیازآذری دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه کشاورزان بین سنین  18 تا 50 سال شامل زن و مرد، سرپرست یا غیرسرپرست خانوار می‌توانند در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو شوند.

وی تصریح کرد: عضویت در صندوق‌های بیمه ای موجب می شود زمانی که معیشت افراد به دلیل فوت، پیری و یا از کارافتادگی سرپرست خانوار با مشکل مواجه شد بتوانند با حفظ کرامت و عزت نفس از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران خاطرنشان کرد: افرادی که ماهانه 350 هزار تومان درآمد دارند برای یکسال 210 هزار تومان و افرادی که در هر ماه 800 هزار تومان درآمد دارند، برای این مدت  480 هزار تومان پرداخت می‌کنند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به  میزان حق بیمه در صندوق اظهار کرد: حق بیمه در این صندوق 15 درصد از سطوح درآمدی است که 5 درصد آن از سوی بیمه شده پرداخت می شود و 10 درصد آن را دولت به عنوان سهم دولت برای  کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت می کند.

وی به مزایای این صندوق اشاره و خاطرنشان کرد: مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان به عنوان تعهدات و مزایای عضویت در صندوق است که بیمه شدگان واجد شرایط در آینده از آن برخوردار می‌شوند، همچنین نقل و انتقال سوابق بیمه ای امکان پذیر است.

ابراهیمی با بیان اینکه مباحث فرهنگی با اهمیت است، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها هرگاه بر محوریت فرهنگ باشد تاثیر گذارتر می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج