علی بابایی کارنامی اظهار داشت:مجریان و ناظرین برگزارکننده انتخابات شورای شهر ساری در محضر مردم باید پاسخ گو باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل سابق تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان مازندران بیان داشت :پیرامون  ابهامات ایجاد شده درانتخابات شورای اسلامی شهر ساری، مجریان وناظرین هم در درگاه الهی هم درمحضر مردم ساری باید پاسخ گو باشند.

بابایی کارنامی افزود: دراین مسیر سخت آنها نباید شانه خالی کنند واز مردم عذرخواهی کنند .

وی بیان داشت:چون مقام معظم رهبری بارها رأی مردم را حق الناس نامیدند و آنها نام مردم ساری را بدنام کردند.

این مسوول گفت: البته این گروه تجربه چنین کاری درسطح پایین تری را انجام دادند ونا کارآمدی خودشان را اثبات کردند وزمینه سوء استفاده برای برخی کج اندیشان وسوءاستفاده گران را آمده کردند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج