با روی کار آمدن دولت یازدهم (تدبیر و امید )و تاکید بر ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق مازندران و گلستان حدود 87/5 مگاوات با حجم سرمایه گذاری قریب به 1750 میلیارد ریال در بخش توسعه مولدهای مقیاس کوچک، به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، از مزایای توسعه مولدهای مقیاس کوچک، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خصوصی، می توان به کاهش تلفات و بهبود شرایط پدافند غیرعامل و تعویق سرمایه گذاری های دولت وایجاد اشتغال را نام برد.

همچنین در این دولت جهت پایداری زیرساختهای شبکه برق در بخش توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع،جمعا" به تعداد 29 پروژه با ظرفیت 1705 مگاولت آمپر و به طول 89کیلومتر مدار و اعتبار کل 1755200 میلیون ریال هزینه شده ا ست (که از این میزان در استان مازندران به تعداد 17 پروژه با ظرفیت 1260 مگاولت آمپر و به طول 31 کیلومتر مدار و اعتبار کل 1419150 میلیون ریال ودر  استان گلستان به تعداد 12 پروژه با ظرفیت 445 مگاولت آمپر و به طول 58 کیلومتر مدار و اعتبار کل 336050میلیون ریال هزینه شده است .)وجمعا "به مبلغ 3505200 میلیون ریال در دولت یازدهم(تدبیرو امید) در استانهای مازندران وگلستان در بخش برق  هزینه شده است

لازم به ذکر است  از 4پروژه شرکت برق منطقه ای مازندران باهزینه ای بالغ بر1048میلیارد ریال در سفر ریاست محترم جمهور به استان مازندران با حضور معاون وزیر نیرودر امور برق و انرژی در فروردین ماه 96 شامل :احداث ایستگاه 400/230 کیلوولت مرکزمازندران(شهدای مدافع حرم مازندران)،احداث خط400 کیلوولت تغذیه کننده ایستگاه 230 /400 کیلوولت مرکز مازندران،اصلاح خط دو مداره 63 کیلوولت رویان- چابکسرواحداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک تنکابن بهره برداری شده است ودر این سفر عملیات اجرایی6 پروژه شرکت برق منطقه ای مازندران بااعتباری بالغ بر20 میلیون یورو  شامل:احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت آمل 5،احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت تنکابن 2 ،احداث ایستگاه63/20کیلوولت ساری 6واحداث خط کابلی 63 کیلوولت دومداره آمل 1-آمل5واحداث خط کابلی 63 کیلوولت دومداره آمل1-آ مل 4واحداث خط کابلی 63 کیلوولت دومداره تغذیه کننده ایستگاه ساری 6آغازشده است.

سایر پروژه‌های مهم وحائز اهمیت قابل بهره‌برداری تا پیک سال 96

1- در بخش تولید، توسعه مولدهای مقیاس کوچک از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی به میزان 116 مگاوات (مولد مقیاس کوچک 25مگاواتی بهشهر ، مولد مقایس کوچک 25 مگاواتی نوشهر ، مولد مقیاس کوچک 25مگاواتی چمستان ، مولد مقیاس کوچک 25مگاواتی تنکابن 1و مولد مقیاس کوچک 16مگاواتی تنکابن2)اجرامی شود.

2-در بخش توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع، جمعا "به تعداد 23 پروژه با ظرفیت 1240 مگاولت آمپر و به طول 121 کیلومتر مدار و اعتبار کل 1393300 میلیون ریال( استان مازندران به تعداد 17 پروژه به ظرفیت 1045 مگاولت آمپر و طول113 کیلومتر مدار و اعتبار 1151500 میلیون ریال و استان گلستان به تعداد 6 پروژه به ظرفیت 195 مگاولت آمپر و طول 8کیلومتر مدار و اعتبار 241800 میلیون ریال)اجرا می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج