6 عضو شورای شهر بابل از هیأت رئیسه این شورا به‌دلیل تغییر و حذف بندهای صورت جلساتی که به تصویب شورا رسیده است به فرمانداری و سازمان بازرسی شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج،هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بابل که متشکل از «فیروزپور، خانپور، کاشی و احمدزاده‌عالمی» است طی تصمیمی اقدام به حذف و تغییر بندهای صورت جلساتی که در صحن شورا به تصویب رسیده، کردند که این موضوع با واکنش 6 عضو شورا «واثقی، عباسی، کاردگر، حسن‌نتاج، آقاجان‌پور و نوروزی» مواجه شده است.

در شکوائیه 6 عضو شورای شهر بابل خطاب به فرماندار ویژه بابل آمده است: صورت جلسات شورا بعد از آن که در جلسه علنی به تصویب می‌رسد توسط هیأت رئیسه شورا مورد تغییر و حذف بندها می‌شود که انتظار داریم نسبت به رسیدگی آن اقدامات لازم انجام شود.

در نامه شماره 260/96 مورخ 96/3/9 شهرداری بابل در خصوص اصلاح بند 6/11 مورخ 96/2/31 در خصوص هزینه‌کرد فرهنگی مقرر شد در خصوص تبلیغات محیطی برای فعالیت‌های مختلف تا مبلغ 50 میلیون ریال توسط شهرداری رأساً اقدام شود اما بند فوق‌الذکر از صورتجلسه بعدد  از تصویب، حذف و طی صورتجلسه تایپی با توجه به تذکرات اعتراضی برخی از اعضای شورا به فرمانداری ارسال شد.

همچنین صورتجلسه 96/3/2 بند 5-12 نیز اضافه و دستخوش چنین تغییراتی شده که ما از امضای آن معذور هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج