محمد ابراهیمی به عنوان سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمدرضا رستمی مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر کشور طی حکمی محمد ابراهیمی را به عنوان سرپرست این صندوق در استان مازندران منصوب کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون و کار، در این حکم آمده است :

جناب آقای محمد ابراهیمی

با توجه به توانمندی و تخصص جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان مازندران منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند متعال و با تعامل و همکاری با مدیران و کارکنان محترم صندوق در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

علی قمی اویلی مدیر سابق این صندوق در استان مازندران با پایان ماموریت اداری به سازمان متبوع خود بازگشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج