مدیرکل آموزش و پرورش مازندران انتشار سوالات امتحان نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان در فضای مجازی پیش از برگزاری جلسه امتحان را تکذیب و تاکید کرد: سئوالات امتحا نهایی هیچ مقطع تحصیلی لو نرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید علی قاسمی بیان کرد: اظهارات منتشر شده اخیر در برخی کانال های تلگرامی فضاسازی بیش نیست و دانش آموزان و والدین آنان از این بابت هیچ نگرانی باشند.

وی توضیح داد: آنچه که در فضای مجازی و بعضی از کانال های تلگرامی منتشر شده، سوالات امتحانی سال های گذشته به همراه پاسخ ها بوده است و سئوال های امتحان نهائی امسال نبوده است.

قاسمی با تاکید بر این که شرشاخه های کانال های انتشار دهنده سئوالات هم در مازندران نبوده، گفت: در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری امتحانات خرداد ماه دانش آموزان، بعضی از این کانال های تلگرامی با اخذ مبالغی از خانواده ها ، پرسش ها و پاسخ های سئوالات سال های گذشته را منتشر کردند.

وی افزود: گردانندگان سودجوی این کانال ها با کپی جواب امتحانات سال های گذشته ، آنها را به عنوان جواب امتحانات امسال به والدین دانش آموزان که عضو شبکه های تلگرامیشان بودند، می فروختند .

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت : گمانه زنی بعضی رسانه ها در باره این که جواب تمامی سئوالات امتحانی امسال در کانال های تلگرامی منتشر شده ، نادرست است .

وی توضیح داد : این که بعضی از سئوال های منتشر شده توسط این افراد سودجو با سئوال امتحانات امسال یکسان باشد، موضوع عجیبی نیست و احتمالا همین شباهت ها هم سبب شد تا برخی شائبه ها و شایعات در خصوص لو رفتن تمامی سئوالات قوت بگیرد.

قاسمی با اشاره به اینکه فضاسازی در خصوص لو رفتن سئوالات امتحانات سراسری است ، گفت : اداره کل آموزش و پرورش مازندران از جمله استان های پیشتاز برای شناسایی و برخورد با این موارد بوده است .

وی افزود : با هماهنگی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مازندران ، پیگیری برای شناسایی عوامل کانال های تلگرامی منتشر کننده سئوالات امتحانی سال های گذشته به نام سئوال های سال جدید آغاز شده و نتایج خوبی نیز به دست آمده است .

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر اینکه پیگیری برای این منظور همچنان ادامه دارد ، گفت : دانش آموزان با خیال راحت در جلسه امتحانات حاضر شوند و والدین آنها نیز از بابت امنیت برگزاری امتحانات آسوده خاطر باشند .

وی همچنین از والدین دانش آموزان خواست تا به محض دیدن مواردی از تخلف امتحاناتی و یا مواردی نظیر سواستفاده برخی افراد به عنوان فروشنده جواب سئوالات امتحانات ، موضوع را فوری به نزدیک ترین اداره آموزش و پرورش یا به حراست و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش مازندران گزارش دهند تا پیگیری های لازم در این خصوص صورت بگیرد .

در روزهای اخیر مطالبی توسط برخی رسانه ها در فضای مجازی مازندران مبنی بر لو رفتن سئوال امتحانات دانش آموزان استان منتشر شد که در این مطالب به نقل از والدین دانش آموزانی که هویت آنان مشخص نشده ، ادعا شده که ساعاتی قبل از آغاز امتحان نهائی دانش آموزان سال سوم تجربی ، سئوال ها و جواب ها در بعضی کانال های تلگرامی منتشر شده بود.

والدین دانش آموزان از این موضوع ابراز نگرانی و بویژه تاکید کردند که لو رفتن سئوال های امتحان نهائی سال سوم تجربی که در معدل دیپلم دانش آموزان اثرگذاری دارد ، سبب ضایع شدن حق دانش آموزان با استعداد در کنکور و ورود به دانشگاه می شود.

بر اساس مقررات سازمان سنجش ، معدل دیپلم که از امتحال نهائی سال سوم دبیرستان به دست می آید در رتبه کنکور دانش آموزان اثرگذار است .

رقابت شدید دانش آموزان رشته تجربی در کنکور سراسری برای قبولی در رشته های پزشکی سبب شده است تا حساسیت اثرگذاری لو رفتن سئوالات امتحان نهائی سال سوم بیشتر از بقیه رشته ها خودنمائی کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج