معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح جمع آوری متکدیان در سطح شهرهای استان از سال گذشته گفت: مقابله با تکدی گری امسال با رویکرد جدید و در قالب مبارزه با شیوه های جدید و امروزی تکدی گری پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا یونسی در جلسه کارگروه مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان ، افزود : امروزه تکدی گری شکل و شمایل دیگری به خود گرفته است و افرادی در قالب فروشنده دستمال و گل مبادرت به این کار می کنند .

وی این شیوه فروشندگی را شایسته و زیبنده محیط شهرهای مازندران ندانست و ادامه داد : در رویه امسال مقابله با تکدی گری این مسائل مورد نظر قرار می گیرد .

معاون استاندار مازندران جمع آوری متکدیان را از وظایف شهرداری ها اعلام کرد و گفت : با توجه به اهمیت و حساسیت رفع این معضل اجتماعی، دولت یازدهم وارد عمل شده است و اقداماتی صورت گرفته است .

وی از آن جمله اقدامات را اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان در مناطق شرق، غرب و مرکز مازندران اعلام کرد و افزود: سال گذشته و با اجرای چهار مرحله مانور مقابله با این پدیده ، 530 متکدی از سطح معابر شهرها جمع آوری شدند.

یونسی گفت که امسال نیز این طرح با اندکی افزایش در پنج مرحله و به مدت سه روز برگزار می شود .

وی از آگاهسازی و آموزش به مردم در خصوص حساسیت پدیده تکدی گری در جامعه به عنوان راهی برای مقابله با آن یاد و تاکید کرد : در این زمینه رسانه های گروهی ، نهادهای تبلیغی و فرهنگی می توانند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند .

معاون استاندار مازندران همچنین بر ضرورت حساس کردن آحاد جامعه نسبت به پدیده تکدی گری و آسیب های ناشی از آن از طریق آموزش های لازم با همکاری رسانه ها و نهادهای تبلیغی و فرهنگی تاکید کرد و گفت : بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های خیرین و موسسات فعال در این حوزه ها می تواند موثر باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج