استاندار مازندران گفت :اعتبار تملک دارایی و سرمایه ای این استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 74 درصد بیشتر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ربیع فلاح جلودار در نشست شورای برنامه ریزی مازندران میزان اعتبار تملک و دارایی این استان را برای سال 96 افزون بر پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی میزان اعتبار تملک دارایی مازندران را در سال گذشته حدود سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که حدود 50 درصد از این اعتبار تخصیص یافت.

نماینده عالی دولت در مازندران میزان جذب اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در این استان را در چهار سال دولت تدبیر و امید افزون بر هفت هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

فلاح افزود : با این اعتبار افزون بر پنج هزار طرح عمرانی و اقتصادی در استان مازندران ایجاد شد و برای 150 هزار نفر نیز ایجاد اشتغال شده است.

استاندار مازندران گفت که در سال جاری از محل اعتبار عمرانی 46 طرح زیرساختی فراشهرستانی با اعتبار 950 میلیارد ریال در این خطه شمال کشور اجرا می شود.

رئیس شورای توسعه و برنامه ریزی مازندران گفت که در سال جاری اعتبار جاری ( هزینه ای) این استان در مقایسه با سال قبل حدود 14.5 درصد افزایش یافت.

فلاح از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با هماهنگی فرمانداران نسبت به اختصاص بودجه براساس اولویت های برنامه ششم اقدام کنند.

وی تاکید کرد : مدیران باید سهم اعتباری استان مازندران را از محل اعتبار در اختیار وزارتخانه و سازمان های ملی نیز پیگیری کنند تا بتوانند متناسب با سهم استانی از این اعتبار نیز بهره مند شوند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج