مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت: در روز آغاز خرید یک‌هزار و 65 تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد جعفری از آغاز خرید تضمین گندم در مازندران خبر داد و اظهار کرد: خرید تضمینی گندم با  یک‌هزار و 65 تن در مازندران آغاز شده است.

جعفری افزود: خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان مازندران با  هفت مرکز از 27 مرکز خرید تضمینی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس دو درصد افت غیرمفید و 4 درصد افت مفید 13 هزار ریال است.

این مسؤول خاطرنشان کرد:  براساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی مازندران انتظار می‌رود در سال زراعی جاری حدود 159 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید تضمینی شود.

وی تصریح کرد: کشاورزان برای تحویل گندم خود باید دارای معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی باشند و پرداخت بهای گندم تحویلی از طریق بانک کشاورزی انجام می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج