معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: مازندران استان پیشتاز و برتر در پوشش تحصیلی افراد بی سواد است.

به گزارش خبرگزاری موج، داوود تقی نیا بیان کرد: نهضت سواد آموزی مازندران برای جامه عمل پوشاندن به هدف گسترش چتر سوادآموزی و شناسایی تمامی افراد بی سواد در جامعه از روش های مختلف برای این منظور استفاده می کند که سنجش و ارزیابی سطح سواد والدین هنگام ثبت نام در مدارس از آن جمله است.

وی ادامه داد : برای این منظور در فرم های ثبت نام دانش آموزان گزینه بی سواد و یا میزان سطح سواد والدین گنجانده شده است که با پاسخ آنها سطح سواد مشخص می شود.

به گفته معاون سوادآموزی مازندران در صورت بی سواد بودن والدین، مدیران مدارس می بایست آنان را به واحد نهضت سوادآموزی معرفی بکنند تا ثبت نام آنان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه افراد در سن 10 تا 49 ساله به عنوان گروه هدف نهضت سواد آموزی به شمار می روند ، ادامه داد : اداره کل آموزش و پرورش مازندران نیز موظف است در تابستان کلاس های نهضت سوادآموزی را برای این افراد برگزار کند.

تقی نیا از مازندران به عنوان استان پیشتاز و برتر در پوشش تحصیلی افراد بی سواد نام برد و افزود : در آخرین سرشماری در سال 1395 سطح سواد مردم این استان 97 و 61 صدم درصد اعلام شد که رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

در سرشماری سال 1390 سطح سواد مردم مازندران 95 و 7 دهم درصد بود.

وی اعمال برنامه های تشویقی برای بی سوادان را یکی از فعالیت های تاثیرگذار دولت یازدهم برای باسواد کردن افراد برشمرد و گفت: پرداخت پاداش به افرادی بی سوادی که در دوره های سوادآموزی شرکت بکنند از آن جمله است.

معاون سوادآموزی مازندران ادامه داد: این پاداش با سواد شدن بازای هر نفر 134 هزار تومان در سال 94 اکنون به 144 هزار تومان افزایش یافته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج