مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیماری زنگ زرد یکی از بیماری‌های گندم است که در 18 سال اخیر خسارت‌هایی را به مزارع گندم وارد می‌کند که امسال این بیماری در مزارع مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرحمن زاغی با اشاره به فرارسیدن زمان برداشت گندم اظهار کرد: زنگ زرد، سیاه و قهوه‌ای، فوزاریوم، سیاهک‌ها و لکه خرمایی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم هستند.

وی ادامه داد: بیماری زنگ زرد یکی از بیماری‌های گندم است که در 18 سال اخیر خسارت‌هایی را به مزارع گندم وارد می‌کند که امسال این بیماری در مزارع مشاهده نشده است.

زاغی با بیان اینکه امسال 19 هزار و 380 هکتار از مزارع گندم مازندران مبارزه با بیماری‌های مختلف شد، خاطرنشان کرد: 656 هکتار مبارزه با زنگ زرد، 165 هکتار سپتوریوز، یک‌هزار و 594هکتار لکه خرمایی، 280 هکتار سفیدک سطحی و 16 هزار و 685 هکتار مبارزه با فوزاریوم شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: اجرای تناوب زراعی، استفاده از بذور مقاوم یا متحمل، سالم، گواهی شده و ضدعفونی شده، استفاده از سمپاش‌های مناسب، مبارزه زراعی، مکانیکی و شیمیایی موثر با علف‌های هرز داخل و حاشیه مزارع از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در مدیریت بیماری‌های گندم است.

این مسوول سطح عملیات اجرای مبارزه با آفات و علف‌های هرز گندم را 52 هزار و 527 هکتار اعلام کرد و افزود: مبارزه با آفات در سطح 335 هکتار، مبارزه با علف‌های هرز نازک برگ 21 هزار و 658هکتار، پهن برگ 19 هزار و 790 هکتار و توام 11 هزار و 79 هکتار بوده است.

وی کمبود ادوات مناسب سمپاشی، پایین بودن کیفیت ادوات سمپاشی، کوچک بودن و پراکندگی اراضی، پایین بودن کیفیت علف‌کش، به موقع در دسترس نبودن علف‌کش، بارندگی در زمان مصرف علف‌کش و کافی نبودن مقدار علف‌کش را از دلایل ضعف در مدیریت علف هرز برشمرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج