مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: محکومین پرونده های قاچاق کالای این استان به 20 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که 10 میلیارد ریال از این جریمه تاکنون وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی عباسی اظهار کرد: یکهزار و 515 فقره پرونده با موضوع قاچاق کالا در سال گذشته در تعزیرات حکومتی تشکیل و بیش از 95 درصد آنها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران افزود: محکومین پرونده های قاچاق کالای این استان به 20 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که 10 میلیارد ریال از این جریمه تاکنون وصول شده است.

وی با اشاره به بررسی و رفع ابهام و تبرئه 200 پرونده طی سال گذشته گفت: در این مدت همچنین یکهزار و 463 پرونده با موضوع قاچاق کالا مختومه شد که تعدادی از آنها از پرونده های سال های قبل بوده است.

عباسی تاکید کرد: از ابتدای امسال نیز تاکنون 197 فقره پرونده قاچاق کالا وارد تعزیرات حکومتی شده که قاچاقچیان به 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند و بیش از 60 درصد آن وصول شده است.

وی تعداد پرونده های تبرئه شده سال جاری را 20 فقره و تعداد پرونده های مختومه شده را نیز 212 فقره اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج