ستاد انتخابات مرکز استان مازندران اسامی منتخبان شوراهای اسلامی شهر ساری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در سایت فرمانداری ساری 9 نفر از منتخبان اصلی و شش نفر از اعضای علی البدل را با رنگ قرمز و مابقی را با رنگ آبی وبا اعداد و حروف منتشر کرد.

ستاد انتخابات شهرستان ساری همچنین اعلام کرده است که بر اساس اجرای ماده 52 قانـون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی است.

شـکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود کـه مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

آرای منتخبان شهر ساری به شرح ذیل اعلام شد

قاسم قاسمی 42780چهل و دو هزار و هفتصد و هشتاد

عباس نجاریان ساروی 34766سی و چهارهزار و هفتصد و شصت و شش

سیدمسعود مدینه 28182بیست و هشت هزار و صد و هشتاد و دو

فرامرز نقیبی علمداردهی24090بیست و چهار هزارو نود

سیدعلی آقامیری22935بیست و دو هزار نهصد و سی و پنج

اسفندیار عشوری سوادکوهی20366بیست هزار و سیصد و شصت و شش

کوروش یوسفی ساداتی 20033بیست هزار و سی و سه

علی جان شمشیربند19990نوزده هزار و نهصد و نود

علی اکبر زلیکانی19700نوزده هزار و هفتصد

فیض اله نفجم(علی البدل)18929هجده هزار و نهصد و بیست و نه

جمال باقری نسامی(علی البدل)16551شانزده هزار و پانصد و پنجاه و یک

پرویز شعبانی(علی البدل)16255شانزده هزار و دویست و پنجاه و پنج

سیدمحمد جعفری(علی البدل)15472پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و دو

سبحان بخشی موسی کلائی(علی البدل)13923سیزده هزار و نهصد و بیست و سه

فرزاد گوهردهی(علی البدل)13482سیزده هزار و چهارصد و هشتاد و دو

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا جمعه گذشته برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج