پنج روز از مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای شورا گذشته است و شور تبلیغاتی به اوج خود رسیده و تنور انتخابات در ساری داغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، چهره شهر ساری انتخاباتی شده و هر گوشه شهر نشانی از ستادها و حامیان کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد.

در این میان به نظر می‌آید برخی از نامزدها در این مدت توانسته‌اند از دیگر رقبای خود پیشی بگیرند و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی محیطی و همینطور بهره گیری گسترده از فضای مجازی، خود را بیشتر از دیگر کاندیداها مطرح نمایند.

با بررسی افکار عمومی و جو غالب در جامعه  و همینطور بررسی لیست‌های سیاسی و جریان‌های موثر در انتخابات، به نظر می‌رسد فرامرز نقیبی رئیس اسبق شورای عالی استان و نفر اول انتخابات دوره گذشته شورای شهر دوباره در صدر نظرسنجی ها و مورد اقبال مردم شهر ساری است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج