سید بهزاد حسنی با بیان اینکه اهمیت توجه به روش های علمی و نوین در جهت جذب سرمایه گذار در شهربابل نیاز است، افزود: جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارتهای علمی و نوین صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر موسسه حقوقی صلح آفرین گفت:موضوع درآمد در شهرها به گونه ای است که در صورت داشتن دید خوشبینانه کفاف خدمات عمومی شهری را خواهد داد و منبع درآمدی برای اجرای طرح های عمرانی نخواهد بود.

وی بیان کرد: باید توجه داشت در کنار امنیت سرمایه گذاری که آن را مهمترین آیتم برای سرمایه گذار می دانند، موارد دیگری نیز وجود دارد که بر تصمیم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.

حسنی اظهار داشت:موضوع امنیت سرمایه گذاری به نسبت شهر و مناطق کشور متفاوت و دارای بازده و زمان برگشت سرمایه متفاوتی می باشد که سرمایه گذار با در نظر گرفتن شرایط خود نسبت به آن تصمیم گیری و اقدام می نماید،این در حالیست که به لطف نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور تا حد قابل قبولی امنیت و نیز نظام اقتصادی یکپارچه حاکم شده است، که نتیجتا سرمایه گذار با شرایط و موارد مشابه فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای مختلف مواجه می شود.

کاندیدای شورای شهر بابل افزود:بحث جذب سرمایه گذاری با بحث بازاریابی تجاری رابطه تنگاتنگ دارد و همانطور که سازمانهای تولیدی و یا خدماتی از متخصصین مجرب در زمینه بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند، شهرداری ها هم در زمینه جذب سرمایه گذار بایستی از متخصصین امر استفاده نمایند تا باعث پیشرفت شهر و رفاه بیشتر مردم شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج