طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 2 معاون جدید در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج،اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حکمی بنا به پیشنهاد مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران و تأیید کمیته انتصابات مدیران نهاد، سیداحسان موسوی‌تاکامی را به‌عنوان معاون اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه های عمومی مازندران منصوب کرد.

سیداحسان موسوی‌تاکامی که چندی پیش حکم سرپرستی معاونت اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران برای وی صادر شده بود، با حکمی جدید به‌عنوان معاون اداری و مالی منصوب شد.

همچنین با حکم معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علیرضا اوشیب‌نتاج به‌عنوان معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب شد.

 آرزو ولی‌پور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران احکام این دو معاون جدید را به آنها تقدیم کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج