رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهار داشت: دولت یازدهم وارث خرابی ها ونابسامانی اقتصادی برجا مانده از دولت گذشته است و تا حد زیادی حفره های ایجادی ناشی از دولت قبل در دولت تدبیر و امید پر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالله مهاجر اظهار داشت: برخی از شعارهایی که نامزدهای رئیس جمهوری می دهند، به نظر می رسد به دلیل نا آشنایی با وضعیت اقتصاد کشور است و این نامزدها حداقل پیش از ارایه شعار با اقتصاددانان مشورت کنند.

وی گفت: در دولت تدبیر و امید آرامش به اقتصاد کشور برگشت و التهابی که در بازار اقتصادی کشور در دولت گذشته وجود داشت از بین رفت و این آرامش کمک کرد تا کشور به سمت رشد اقتصادی حرکت کند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران اضافه کرد: دولت یازدهم وارث خرابی ها ونابسامانی اقتصادی برجا مانده از دولت گذشته است و تا حد زیادی حفره های ایجادی ناشی از دولت قبل در دولت تدبیر و امید پر شد.

این صادرکننده مازنی مشکل واحدهای تولیدی را در شرایط فعلی بالا بودن نرخ سود بانکی و نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: به نظر می رسد با کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد باید نرخ سود بانکی نیز برای حمایت از تولید کاهش یابد.

مهاجر اظهار داشت: اگرچه دولت تدبیر و امید نرخ سود 28 درصدی را با 10 درصد کاهش به 18 درصد رساند، ولی با کاهش نرخ تورم انتظاردست اندرکاران بخش تولید و صادرات کشور این است که برای کاهش قیمت تمام شده کالا و بستر برای صادرات، باید نرخ سود نیز متناسب با تورم کاهش یابد.

وی پرداخت یارانه تولید را دیگر راهکار برای کمک به رونق اقتصادی کشور و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی دانست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج