سید بهزاد حسنی اظهار داشت: نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک، پرتلاش و با احساس میتواند نقش مهمی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر موسسه صلح آفرین در گفت و گویی ضمن تبریک روز جوان جوان گفت: تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... آینده بر عهده جوانان است و جامعه فردای ما با کار و کوشش آنها پایه گذاری می شود که برایشان آرزوی موفقیت دارم.

وی بیان داشت: جوانان به دلیل نیروی جسمی بیشتر فعالیت بیشتری در ورزش دارند،ورزش برای جوانان کارکرد آموزشی دارد و موجب حضور افرادی با سلامت جسم و روان در جامعه می شود.

حسنی افزود: متعاقبا حضور جوانان سالم و بانشاط اوضاع اقتصادی را بهبود می بخشد و کسب قهرمانی های مختلف موجب افتخار، بالا رفتن پرچم کشورمان و نمایش وجه خوبی از ایران می گردد.

مدیر موسسه صلح آفرین اظهار داشت: یک جوان ورزشکار الگوی مناسبی از نظر اعتقادات ملی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است.

سید بهزاد حسنی گفت: دولت وظیفه دارد بیشترین امکانات و سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی، آرامش روحی، رفاه و... در اختیار آنها بگذارد تا با امید و نشاط به خدمتگزاری در کشورشان بپردازند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج