مدیرموسسه حقوقی صلح آفرین با اشاره به وجود فرهنگ و ارزش های ناب انسانی، اخلاقی و اسلامی بالقوه و کم نظیر در شهر بابل گفت: باید زمینه استفاده از ایده‌های نخبگان در مسیر توسعه این شهر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید بهزاد حسنی در گفت و گویی اظهار داشت: وجود نیروی خلاق و سرمایه های انسانی مولد برای پیشرفت و توسعه جامعه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا نیروهای انسانی متخصص نقش تاثیرگذاری در تسریع روند پیشرفت جامعه برعهده دارند.

وی بیان کرد: با وجود پیشرفت های فراوان و نوآوری در علم و دانش در حال حاضر دیگر تولید و علم و دانش مختص و منحصر به کشور و منطقه ای خاص نیست و همه ملل جهان با توجه به توان و امکانات خود در تولید علم سهیم هستند و در چند سال اخیر ایران اسلامی نیز با استفاده از توان نیروی انسانی خلاق خود جایگاه مناسبی در کسب علم در منطقه و جهان بدست آورده است.

حسنی افزود:تاریخ شهرستان بابل نشان می‌دهد که این خاک و این سرزمین مهد پرورش و تعلیم و تربیت انسان‌های بزرگی نظیر شیخ کبیر و علامه سعیدالعلماء است و در شرایط امروزی نیز باید با تاسی گرفتن از راه و منش عالمان دیروز نخبگان امروزی را پرورش داد.

مدیرموسسه حقوقی صلح آفرین تصریح کرد: البته تنها نباید به شناسایی استعدادها بسنده کنیم بلکه باید در مسیر شکوفا کردن این توانایی‌ها قدم برداشته و سبب رشد جامعه شویم.

سید بهزادحسنی در ادامه در ارزیابی عملکرد دولت اظهار داشت: اگر روند حرکت دولت در چهار سال گذشته با توجه به شرایطی که دولت سرکار آمد را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که دولت آقای روحانی موفق عمل کرده است.

وی با تاکید بر این که عملکرد دولت در زمینه هایی همچون رسیدگی به شاخص تورم، وضعیت بهداشت و درمان و حقوق معلمان خوب بوده است، گفت: ما در بسیاری از شاخص ها با اقدامات خوب و مثبت دولت مواجه بوده ایم از جمله این که دولت در کنترل تورم و رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان خوب موفق کرده است، توجه دولت به حقوق کارمندان و وضعیت آنان قابل قبول بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج