مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا کنون 650 هزار تن گندم از کشاورزان گندمکار استان های خوزستان، کرمان ، جنوب فارس ، و بوشهر خریداری شده است، اظهار داشت: با تامین اعتبار از سوی دولت ،مطالبات کشاورزان به موقع در حال پرداخت است.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل اسفندیاری پور در حاشیه بازدید از مزارع گندم دشت ناز ساری وضعیت تولید و برداشت گندم در سال جاری را مطلوب توصیف کرد و افزود: امسال پنج میلیون و 980 هزار هکتار از زمین های کشور زیر کشت گندم رفته است.

وی با بیان اینکه تا کنون 650 هزار تن گندم از کشاورزان گندمکار استان های خوزستان، کرمان ، جنوب فارس و بوشهر خریداری شده است، اظهار داشت: با تامین اعتبار از سوی دولت ،مطالبات کشاورزان به موقع در حال پرداخت است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این نکته که پایداری تولید گندم به اجرای طرح تناوب کشت درگندمزارهای کشور وابسته است، تصریح کرد: از آنجایی که دولت کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا را مورد حمایت جدی قرار می دهد، کشاورزان می توانند بعد از برداشت گندم برای بالا بردن مقدار درآمد خود کلزا کشت کنند.

سطح زیر کشت محصول گندم در مازندران حدود 68 هزارهکتار است که از این میزان حدود 40 هزار هکتار سطح زیر کشت آبی و مابقی دیم است.

برداشت این محصول از نیمه اول خردادماه در استان آغاز می شود که پیش بینی می شود حدود 185 هزار تن از مزارع استان گندم تولید شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج