مدیر موسسه حقوقی صلح آفرین بیان داشت:کارآفرینی موجب اشتغال و تحرک بازار در شهر بابل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید بهزاد حسنی در گفت و گویی بیان کرد:در جوامع توسعه یافته مسیرهای نیل به توسعه اقتصادی از جنبه‌ های متعدد قابل بررسی است، یکی از عواملی که توسعه و ترقی این جوامع را فراهم می سازد، وجود افراد خلاق، مطلع و جسوری است که با اندیشه‌ها و تفکرات خود، برنامه‌های مکتوب را به واقعیت تبدیل ساخته و باپشت سرنهادن مشکلات مختلف، صبورانه و مدبرانه برنامه‌ های خود را عملیاتی و کاربردی نموده‌اند.

وی اظهار داشت:بنابراین فقط تکیه بر جنبه‌های فناورانه و تکنولوژی صرف، نمی تواند جامعه را به مرزهای توسعه نزدیک سازد، بلکه تولید کار و شغل زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

سید بهزاد حسنی گفت:کارآفرینی و تولید کار در حمایت از تولید ملی نقش مهم و جایگاه اساسی دارد و بخش مهمی از تولیدات داخلی می تواند نتیجه کارآفرینی افرادی باشد که با تکیه بر فکر و خلاقیت خود توانسته‌اند نیازها و احتیاجات خود و دیگران را تامین کنند و نقش مهمی را در عرصه اقتصادی داشته باشند.

مدیر موسسه حقوقی صلح آفرین افزود:اشتغال و اهمیت تولید، حفظ و توسعه شغل از مباحث مهم و استراتژیکی اقتصاد است که مدیران و سیاستگذاران هر جامعه‌ای نقش آن را در تولیدات داخلی کشور مهم قلمداد می کنند.

حسنی با اشاره به اینکه ارتباط مناسبی بین دانشگاه ها و کارآفرینان شهر بابل وجود ندارد، عنوان کرد: حمایت از فارغ التحصیلان در دانشگاه ها می تواند در آینده زمینه ساز حضور کارآفرینان در بخش های مختلف شود.

وی گفت: نقش کارآفرینی و کارآفرینان در جامعه از جنبه‌ های مختلف اقتصادی، در خور اهمیت است.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج