مدیر موسسه حقوقی صلح آفرین برتراظهار داشت: تولید و اشتغال با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میسر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج،سید بهزاد حسنی اظهار داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده و این امر بیانگر این بوده که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بوده که باید استمرار یابد.

وی افزود:توجه به نام اقتصاد مقاومتی به تنهایی مؤثر نمی باشد و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزود: علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است.

مدیر موسسه حقوقی صلح آفرین برتربا اشاره به اینکه تکرار اقتصاد مقاومتی به عنوان محور شعار سال بیان گر آن است که اقتصاد مقاومتی یک سیاست راهبردی است ، اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترین و ضروری ترین نیاز کشور مسئله اقتصاد است و تنها راه بهبود معیشت مردم پیگیری همه جانبه سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

سید بهزاد حسنی  بیان کرد: استفاده از جوانان در حوزه های اقتصادی بخصوص کارآفرینی، نوع آوری و اشتغال زایی باعث سرعت بخشی در احقاق اقتصاد مقاومتی خواهیم شد و جوانانی که اگر از حمایت کافی برخوردار باشند می توانند شکوفایی اقتصادی را با سرعت محقق کنند.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج