یک کارشناس مسائل شهری معتقد است : داستان شهر ایده‌ال به همان اندازه که گوناگون است به همان اندازه هم روشن و واضح است. داستان شهر ایده ال در حقیقت آرزویی است برای از بین بردن تمامی کمبود هایی که ما در زندگی اجتماعی روزمره خود و در محیط با آن روبرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج،مرتضی قربانی، در تحلیلی پیرامون این موضوع می گوید : هر جامعه ای با اتکا بر مفاهیم معینی برای شهر ایده آل خود طراحی می کند. پی ریزی شهرها بخشی از روندشهرنشینی است که اوج آن در اروپای مرکزی و حدود ۱۲۰۰ میلادی،و پس از آن ابتدا در آغاز صنعتی سازی شکل گرفت. یک شهرنشینی مدرن با دلایل سیاسی در اروپای شمالی به ویژه در سوئد در قرن ۱۷ و آغاز قرن ۱۸ میلادی اتفاق افتاد که موجب فشرده شدن شبکه وسیع شهری،مدرنیزاسیون جامعه و توسعه ی قدرت نظامی گردید.

این کارشناس مسائل شهری و فعال اجتماعی می افزاید : شهر ایده ال در میان چهار راهی بین خیالات و تجربیات ایستاده است. این مکان جایی است که عقل، زندگی معمولی را دوباره سازی کرده و به جامعه ای هماهنگ تبدیل می کند. اینجا مکانی واقعی است که می تواند هرچیزی را که ناقص به نظر می آید، با یافتن عوامل مؤثر در فعالیتهای گذشته تغییر داده یا تصحیح کند. شهر ایده ال در نظر دارد تا تفکر واقع بینانه را به اندازه‌ای ایجاد کند تا شهروندان هم نفر به نفر و هم در بطن جامعه مدنی به سوی بهتر شدن پیش روند.

 قربانی اشاره دارد: شهر ایده‌ال به ما این مسئله را اعلان می‌کند که در مورد تعدادی از موضوعات و عوامل بیشتر فکر کنیم. چه کسانی در فرآیند طراحی شهری درگیر هستند؟ چه سطحی از کنترل باید در اختیار صاحبان منابع (شامل بر لوازم و سرمایه ضروری برای ایجاد یک شهر ) باشد؟ یک شهر چگونه باید قرار گرفته، تقسیم بندی شده و سازماندهی شود؟ چه کسانی خدمات و سیستم نگهداری جمعیت را در ارتباط با نیازهای تجاری و تولیدی ، تنظیم می کنند؟ و دهها سئوال دیگر که با پاسخگویی به آن ها می توان شهری ایده آل را متصور بود .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج