یک کارشناس مسائل شهری گفت: بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری در ادوار مختلف است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی قربانی با اشاره به کیفیت پائین زندگی در بافت های فرسوده شهرها اظهار داشت: بخش هایی از بافت های فرسوده ، محل سکونت اقشار محروم و مهاجران روستایی شده و در نهایت به مکان هایی نا امن و با ناهنجاری های فراوان اجتماعی در پائین سطح کیفیت محیطی تبدیل شده اند.

وی افزود : آنجه در کشور ما امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را با مشکل روبرو کرده، فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت های فرسوده و عزم جدی مدیران شهری در ادوار مختلف برای نوسازی و بهسازی آنها بوده است .

قربانی در تحلیلی پیرامون این موضوع معتقد است : توجه به تحولات و رویکردهای نوین در طرح توسعه، یعنی پرداختن به موضوعاتی نظیر همسویی نظریات شهرسازی با اصول توسعه پایدار، اهمیت یافتن ملاحظات اجتماعی – فرهنگی، محیطی و…، افزایش میزان انعطاف پذیری راه حل ها و اهمیت یافتن نقش مشارکت مردمی در تحقق طرح ها باید در فرایند تهیه طرح های نوسازی بافت های فرسوده، همواره در دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه از جمله مهمترین خصوصیات بافت های فرسوده استمرار جریان زندگی و بعضا برخورداری از قابلیت های بالقوه در زمینه های مختلف است، از مهمترین آثار مثبت بهره برداری از این قابلیت می توان تقویت تمایل به سکونت ساکنین اصلی، افزایش مشارکت ساکنان در انجام طرح، افزایش مشارکت بخش خصوصی، صرفه جویی های اقتصادی ناشی از توسعه درون زا را برشمرد.

 قربانی تصریح کرد: گذشته از مواردی مانند کمک های مالی از طریق دادن تسهیلات بانکی و وام، سیاست های تشویقی عوارض و صدور پروانه توسط سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری و همچنین تراکم های تشویقی براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که می توانند کمک شایانی به تشویق مردم و مالکین واقع در این بافتها جهت انجام عملیات نوسازی بکنند موضوع حائز اهمیت و اساسی دیگری که بایستی مورد توجه مسوولین و مدیران شهری در این رابطه قرار گیرد توجه خاص به مسائل اجتماعی و مشارکت های مردمی است.

این فعال اجتماعی مرکز استان مازندران با بیان اینکه امروزه بحث مشارکتهای مردمی و توجه به خواستها و نیازهای مردم هر محله و منطقه یکی از ضروریات امور مربوط به برنامه ریزی و توسعه شهری است، خاطر نشان کرد:  اگر احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده با همکاری و مشارکت مردم همراه شود میزان موفقیت آن افزایش می یابد؛ برای رسیدن به این مقصود باید دولت و نهاد های عمومی  مسئول (اعم از شهرداری ها و…) اعتماد مردم را بدست آورده، علاوه بر رضایت ساکنان ، باید اجرای اصول شهرسازی ، معماری واقتصادی شهری با توجه به قابلیت سنجی ویژه همان منطقه ، با دیدی همه جانبه ، نسبت به احیای بافت اقدام شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج