مدیر کل خدمات کشتارگاههای مازندران گفت: ذبح دارم به منظور تامین سلامت عمومی جامعه و حفظ محیط زیست، در محل کشتارگاه وضعیت مناسب تری از لحاظ بهداشتی دارد و خدمات رایگان است.

به گزارش خبرگزاری موج، رضوانی دراین باره افزود: تیم‌های ثابت و سیار دامپزشکی مازندران شامل کارشناسان و بازرسان بهداشتی از دو روز پیش از عید سعید قربان با استقرار در میدان‌های عرضه دام شهروندان را در خرید دام سالم همراهی می‌کنند.

وی ادامه داد: این اداره کل به منظور نظارت بهداشتی بر دام و فرآورده های خام دامی با ساماندهی تیم‌های بازرسان بهداشتی و شرعی، برعرضه دام زنده و ذبح دام های قربانی نظارت دارند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه با کشتارگاه‌ها هماهنگی لازم به عمل آمده اظهار داشت: شهروندان می‌توانند در روز عید قربان نیز به کشتارگاه مراجعه کرده و پس از ذبح دام توسط کشتارگاه و نظارت بهداشتی توسط دکتر دامپزشک مستقر در کشتارگاه و همچنین نظارت شرعی از سوی روحانی ناظر شرعی در این محل نسبت به تحویل لاشه و دیگر اجزای آن اقدام کنند.

رضوانی با تاکید بر رایگان بودن تمامی این خدمات از سوی کشتارگاه در روز عید قربان، گفت: به منظور تامین سلامت عمومی جامعه و حفظ محیط زیست، ذبح دام در محل کشتارگاه وضعیت مناسب تری از لحاظ بهداشتی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل حضور دامپزشکان و روحانیون ناظر شرعی مستقر در ادارات در روز عید قربان، در صورت ذبح دام در منزل، شهروندان می توانند با حضور در ادارات دامپزشکی شهرستان ها از سلامت گوشت دام قربانی شده همراه با تایید ذبح اسلامی از سوی ناظر شرعی نیز اطمینان حاصل کنند.

رضوانی گفت: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با شهرداری ها برای تعیین مکان های مشخص برای نظارت بهداشتی از سوی دامپزشکی بر عرضه دام زنده از دو روز پیش از عید قربان، به دلیل احتمال وجود آلودگی از جمله آلودگی های انگلی و غیره در دام های زنده، دام زنده خود را از میادین عرضه دامی که زیرنظارت دامپزشکی بوده و ماموران دامپزشکی در آن حضور دارند و از نظر بهداشتی در کنترل و نظارت کامل قرار دارد تهیه کنند.