مناطق عملیات اجرای پروژه‌های شرکت توزیع برق در شهرهای مازندران برای سه روز آینده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مناطق عملیات اجرایی پروژه‌های توزیع برق در شهرهای استان برای روزهای ۱۱،۱۲ و ۱۳ شهریورماه اعلام شد.

۱۱ شهریور

ساری

جاده جاده دریا روستای پنبه چوله

لسانی کوچه شایان

اتحاد

طالقانی دوم خیابان امام علی

خیابان شفا

بلوار امیر خیابان فلسطین از ساعت هشت و ۸:۳۰ دقیقه

اسپورز از ساعت ۹

قائم‌شهر

خیابان چشمه سرکوچه رضوان ۲۳

ترک محله کوچه مولوی پنج

خیابان تهران کوچه البرز ۳۲

روستای بالالموک کوچه یزدان‌پناه

کفشگرکلا ارطه نارنجستان هفت از ساعت ۷:۳۰ دقیقه و هشت

ترک‌محله کوچه مولوی

روستای سراجکلا از ساعت ۸:۳۰ دقیقه به مدت دو ساعت

سوادکوه

مسیرخانگلی از ساعت هفت

بشل شرکت پتروپیلیمرشرق از ساعت ۱۲ به مدت سه و پنج ساعت

روستای شیرکلا

دراسله

انارم

پل‌سفید

شهرک قدس از ساعت هشت، ۹ و ۹:۳۰ دقیقه

بابل

گتاب و روستاهای اطراف

کبودکلا ابتدای محل از ساعت ۶ و هشت

جهاد کشاورزی از ساعت ۱۵

آمل

آفتاب ۷۴

روستای بوران کوچه شهدای هشتم از ساعت هفت و هشت

بابلسر

کاظم‌آباد جنب مزار شهدا

خشکرود از ساعت ۷:۳۰ دقیقه و هشت

کوچه عابدی

کاظم‌آباد از ساعت ۸:۳۰ دقیقه و ۹:۳۰ دقیقه

۱۲ شهریور

ساری

خیابان شهبند کوچه صاحب‌الزمان

خیابان ورزش ابتدای کوچه زراری از ساعت هشت

گلوگاه

کمربندی شرقی بیمارستان ثامن و کوچه شهید دستغیب از ساعت ۷:۴۵ دقیقه

روستای سراج محله از ساعت هشت

بهشهر

زاغمرز از ساعت هشت

قائم‌شهر

خیابان بابل اولین چهار راه به سمت خیابان گفشگرکلا

جاده نظامی گاوان آهنگر از ساعت هشت و ۱۰

سیمرغ

شهرک بهشتی

خیابان امام به‌طرف سپاه از ساعت ۶:۴۰ دقیقه و ۹

سوادکوه

شهرک بشل از ساعت هشت

جویبار

سه راهی میانده

سراج‌کلا از ساعت ۷:۴۵ دقیقه و ۹

شهرک سپاه از ساعت ۱۷

بابل

پاشا امیر گلوگاه

روستاهای اطراف از ساعت هفت و هشت

آمل

خیابان امام

روستای رودبار از ساعت ۸:۳۰ دقیقه و ۹

۱۳ شهریور

ساری

کمربندی غربی خیابان شهید بخشی کوچه نرگس

سنگریزه و تلوباغ از ساعت هشت و ۸:۳۰ دقیقه

بالا سنگریزه نبش نبوت از ساعت ۱۰

گلوگاه

روستای خورشیدکلا ابتدای خیابان قائم

قائم‌شهر

ترک‌محله کوچه مولوی

سمنادشت جنب گلخانه شهرداری

کتی‌سر اندیشه ۵۱ از ساعت ۷:۳۰ دقیقه و هشت

سوادکوه

ولیکچال

بابل

هوشنگ پوری از ساعت هشت

آمل

نبش آفتاب ۱۲ از ساعت ۹

فریدونکنار

خیابان امام رضا شهرک گل‌ها

خیابان شهدا کوچه عصمتیه از ساعت ۷:۳۰ دقیقه و هشت

شهرک رجایی نرسیده به مسجد امام رضا از ساعت ۱۷ به مدت دو ساعت