سعید قربانی گفت: بیش از ۴۲۰دانش آموز از شهرهای مختلف مازندران در جشنواره طرح مصباح الهدی و نورالهدی مشهد مقدس حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران اظهار داشت: قرآن آموزان و مربیان زحمت کش این طرح بزرگ قرآنی آیین افتتاحیه طرح مصباح الهدی و نورالهدی را در جوار ملکوتی ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا(ع) برگزار می کنند.

وی افزود: جهت استمرار قرآن آموزان و مربیان این طرح۶ساله با سازمان دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی مازندران برنامه ای هدفمند و منسجم از سوی این اداره کل در حال برنامه ریزی است.

قربانی در ادامه با تاکید بر انسجام در فعالیت های دینی و قرآنی و حضور قرآن آموزان در فضای مجازی و لزوم توجه به این فضا با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری تصریح کرد: باید قرآن و عترت و اندیشه های دینی و اسلامی را در فضای مجازی تزریق و نهادینه کنیم.

وی بیان داشت: در این دوره برگزاری کارگاه مهارت های زندگی و آشنایی بیشتر از سبک زندگی اسلامی و قرآنی و سواد رسانه ای جزء برنامه های اصلی این دوره می باشد. قربانی گفت: در این افتتاحیه طرح جشنواره قرآنی مصباح الهدی و نورالهدی ۴۰۰نفر از دانش آموزان شهرهای مختلف مازندران حضور دارند.